Ayna Psikoloji

Test ve Ölçekler

Test ve Ölçekler

• ZEKA TESTLERİ:

1. WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği 4): Ülkemizde kullanılan en güncel ve güvenilir zeka testidir. 10 alt testten oluşmakta, ortalama 1,5 saat sürmekte ve beş farklı zeka puanı vermektedir. Test uygulanıp, puanlanıp, yorumlandıktan sonra test sonucuyla birlikte aileye çocuğun güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili bilgi verilmektedir.
2. WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği): WISC-4’ten sonra ülkemizde kullanılan en yaygın ve güvenilir zeka ölçme aracıdır. 10 alt testten oluşmakta, ortalama 1,5 saat sürmekte ve üç farklı zeka puanı vermektedir. Test uygulanıp, puanlanıp, yorumlandıktan sonra çocuğun başarılı ve başarısız olduğu alanlar belirlenip aileye bilgi verilmektedir.

...

3. KENT-EGY : Uygulaması yaklaşık 10 dakika süren, çocuğun sözel zeka bölümüyle ilgili bilgi veren, uygulaması ve yorumlanması hızlı bir soru-cevap testidir. Porteus Labirentleri testiyle birlikte uygulanması önerilmektedir.
4. PORTEUS LABİRENTLERİ: Uygulama süresi çocuğun hızına göre değişkenlik gösteren(ortalama 10-30 dk), performans zeka bölümüyle ilgili bilgi veren bir zeka ölçeğidir. Kent Egy testi ile birlikte uygulanması önerilmektedir.
• GELİŞİM TESTLERİ
AGTE: Ankara Gelişim Tarama Envanteri 0 – 72 ay arası çocuklara uygulanmaktadır. 4 farklı gelişim alanını değerlendiren test, aileden bilgi alınarak ve çocuğu gözlemleyerek uygulanır. Çocuğun yaşına ya da bulunduğu aya uygun gelişim gösterip göstermediği belirlenir.
• DİKKAT TESTLERİ
MOXO TESTİ
STROOP TESTİ
BENTON GÖRSEL BELLEK ALGI TESTİ
• ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BATARYASI
Özgül öğrenme güçlüğünü tanılamaya yardımcı ölçme ve değerlendirme aracıdır. Çocuğun okuma, yazma, matematik ve öğrenme becerilerini değerlendirmek için uygulanır. Okuma yazmayı öğrenmekte zorluk, sınıf seviyesine uygun olmayan matematik becerileri yaşayan çocuklarda disleksi, disgrafi ya da diskalkuliyi ayırt etmek için de kullanılır.

...