Ayna Psikoloji

Grup Terapisi

Grup Terapisi

Grup terapisi, benzer sorunları olan bireylerin lider bir psikoterapist eşliğinde, birbirlerini destekleyerek, ortak problemlerini çözmelerine yardımcı olur.

Grup terapilerinde amaç, danışanların yaşadığı zorluklarla ilgili yalnız olmadıklarını fark ettirerek, terapist desteği ve karşılıklı aktarım ile çözüm yolları bularak, öğrendikleri yöntem ve tekniklerle yaşadıkları problemleri ortadan kaldırmaktır.

...

Balıkesir Ayna Psikoloji’de grup terapisi 2-5 kişilik küçük gruplarla yada 8-12 kişilik büyük gruplarla uygulanmaktadır.

Merkezimizde uygulanan grup terapi programları


Akran zorbalığının önlenmesine yönelik grup terapisi programı: Zorbalık davranışlarını ortadan kaldırmaya dönük, 12 seanstan oluşan 6-8 kişilik gruplar halinde uygulanan müdahale programıdır. Bu program zorbaca davranışların neler olduğunun öğrenilmesini, zorbalığın kişiye nasıl zarar verdiğinin anlaşılmasını, zorbalık davranışına eşlik eden duygu ve düşüncelerin tanınmasını içermektedir.

Korku ve kaygı problemi yaşayan çocuk ve ergenler için bilişsel davranışçı terapi programı: 6-9 yaş ve 10-14 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanan 10 seanslık bir programdır. Ayrıca anne-babalara terapilerin içeriğini ve çocuklarına nasıl yardımcı olacaklarıyla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı, sadece ebeveynlere dönük seansları da içermektedir.

Çocuklarda İletişim Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Grup Terapisi Programı: 8-10 yaş ve 11-14 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanan, kendisini ifade edebilme, başkalarıyla rahatça iletişim kurabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir programdır. Her seans 90 dk. sürmekte, 3 seansta tamamlanmaktadır.

Olumlu Ebeveynlik Becerileri Grup Eğitimi: Anne-baba olan herkesin katılabileceği her seansın 80 dk. sürdüğü ve 3 seansta tamamlanan bir grup terapisi programıdır. Bu programda anne babaların çocuk yetiştirme tarzlarının belirlenmesi, zorlandıkları durumlarla nasıl baş edeceklerinin öğretilmesi ve olumlu becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Çocuklarda Olumsuz Durumlarla Başa Çıkma Grup Eğitimi: 8-13 yaş arası çocuklarda sosyal becerileri geliştirmeyi amaçlayan grup terapisi programıdır. Her seans 90 dk. sürmekte, 3 seansta tamamlanmaktadır. Bu program dışlanmak, alay edilmek gibi olumsuz olaylar ve öfkelendiği durumlar ile başa çıkma becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çocuklarda Sınav Kaygısı İle Müdahale Programı: Sınav kaygısı olan öğrencilere ve ailelerine uygulanmaktadır. Her seans 40-50 dk. sürmektedir. 7 seans öğrencilere, 3 seans da ebeveynlere uygulanmak üzere toplam 10 seanstan oluşmaktadır. Bu programın temel amaçlarından biri öğrencilere ve ailelerine sınav kaygısını tanıtmak ve kaygıyı daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca öğrencilerin yazılı, sözlü sınavlar, rekabetçi sporlar ve toplu gösteriler sırasında kaygılarını kontrol altına almak ve performanslarını arttırmak amaçlanmaktadır.

Attentioner İle Dikkatimi Topluyorum Programı: Çocukların dikkatini verebilme, sürdürebilme ve çevreden gelen dikkat dağıtıcılara karşı koyabilme becerisini geliştirmektedir. 15 oturumdan oluşmakta ve 7-18 yaş arasına uygulanmaktadır. Çocukların genel durumu, dikkat performanslarıyla ilgili aile oturumları da yapılmaktadır. Her uygulama 45 dk. ile 1 saat arasında sürmektedir.